Kultura - Sport - Turistika

Kulturní a sportovní vyžití patří k zdravému a prosperujícímu městu plnému inteligentních lidí. Široká nabídka různých kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit přitahuje do města návštěvníky z širokého okolí, nezřídka i ze zahraničí, omezuje vznik patologických jevů ve společnosti a pomáhá utvářet duch pospolitosti a vzájemného respektu. Podporujeme občanskou iniciativu a vytvoříme podmínky pro rozmanitost kulturního i sportovního života v Chrudimi.

Rozdělování dotací

  • Zjednodušíme dotační systém pro sportovní a kulturní kluby, které pracují s dětmi. Nebudeme je nutit vypisovat dokola stále ty samé papíry, usnadníme jim každoroční nápor administrativy. Zároveň budeme klást důraz na transparentnost a efektivní využití svěřených prostředků. Dáme si pozor na podvádění při čerpání dotací (například tzv. mrtvé duše ve sportovních spolcích). Nastavíme transparentní procesy pro Chrudimskou Besedu a další příspěvkové organizace.

  • Dotační peníze musí být rozdělovány spravedlivě. Zprůhledníme rozhodování komisí rady, nastavíme mechanismy proti střetu zájmu a zlepšíme zpětnou vazbu směrem k žadatelům o dotace tak, aby bylo jasné z jakého důvodu jim byla žádost ponížena, případně zamítnuta.

Informační systém

  • Kromě sdíleného kalendáře kulturních a společenských akcí, bychom chtěli zavést sdílenou mapu s nápady na výlety po okolí, zajímavá místa, dobré restaurace nebo novinky z Chrudimska vztahující se ke konkrétnímu místu a podobně. Do této mapy by měl být přístup zdarma pro všechny právnické i fyzické osoby.

Chrudim atraktivní

  • Dlouholetým plánem chrudimských Pirátů je výrazné zviditelnění města v povědomí nejen Čechů, ale udělat z něj oblíbenou zastávku pro cestovatele z celé Evropy a světa. Jednou z cest je uspořádání unikátního festivalu. Festival pouličního umění, který by do Chrudimi přilákal interprety a diváky z celé Evropy by pomohl zviditelnit město, oživit mnohdy zapadlá romantická zákoutí starobylého města a přinést do Chrudimi prestiž i podnikatelské příležitosti.

  • Piráti jsou lidé zvídaví a zajímá je historie. Proto udělají vše pro to, aby se město postaralo o odkrývání chrudimských katakomb a postupného zpřístupňování veřejnosti.

Více umění do města

  • Umožníme občanům města aktivně přispět ke zkrášlení města formou participativního rozpočtování. Jde o volnou soutěž nápadů co lze svépomocí ve městě zkrášlit, ozdobit, pomalovat apod.
  • Účastník v soutěžním nápadu definuje jaké umění je a za jaký obnos ochoten realizovat. O následných nápadech, formálně vytříděných porotou, budou hlasovat občané v tisku a na internetu a vítězné nápady budou realizovány až do výše vyhrazeného rozpočtu.

  • Alternativně vypíšeme soutěž na konkrétní městem definované místo (např. stěna domu) se stanovenou maximální cenou a s následným výběrem pomoci hlasování občanů z konkrétních přihlášených nápadů.

Chrudim město pejskařů

  • Podpoříme vznik vymezené plochy pro volné venčení psů

  • Zasadíme se o více psích sáčků po parcích i běžných venčících plochách a ulicích

Navrhni úpravu