voda

Proč město Chrudim prodalo v roce 2005 svou vodu, když městská firma neprodělávala? Podle výročních zpráv společnosti Vodohospodářské služby Chrudim a.s., které je majoritním, 95% vlastníkem společnosti dceřinná firma rakouské firmy Energy AG získává zahraniční koncern na dividendách průměrně kolem 15-20 milionů korun ročně.  Tento zisk tak odtéká do Rakouska. Pojďme vrátit chrudimskou vodu zpět do rukou občanů a snížit cenu vody.

  • smlouva je uzavřena do konce roku 2030 - pojďme už nyní připravit možnosti, jak se z ní vyvázat a dostat chrudimskou vodu zpět plně do rukou měst a obcí v chrudimském okrese

  • Celkové propočtené snížení ceny vody může být až o 20% - tedy ze současných 79Kč za m3 na 63Kč za m3

  • společnost Energie AG - dala za možnost nám účtovat vodu 155 mil. korun se smlouvou na 25 let - již po méně než 10 letech má tak investici nazpět a dalších 15 let pobírá slušný výnos za to, co dříve dělala městská firma, které nemusela generovat zisk

  • v konečném důsledku jde o to, že voda několikrát skokově zdražila a to až po převzetí ekonomicky lukrativní části městských služeb zahraničním kapitálem

Navrhni úpravu